חוברות מידע והדרכה
להורי הפגים

עמותת לה"ב שוקדת על הפקה של חוברות הדרכה עדכנית להורים
על מנת לתת כלי נוח לסיוע עם הנושאים החשובים.
חוברת ירוקה לזמן השהות בפגייה וחוברת ורודה לאחר השחרור מהפגיה.

החוברת גם מודפסת ומחולקת בחדרי ההורים בפגיות ברחבי הארץ.

נשמח לעדכון לגבי חוסר בפגיות.

חוברות הדרכה להורים לפגים