24.11.2015 יום הפג בכנסת ישראל –
 
לפרוטוקול דיון מליאה 24-11
 
לפרוטוקול מדיון בוועדת הבריאות  24.11