Search
Search

Due date 2018

רקע – יום הפג 2018

כ10%  7%- מכל התינוקות בישראל נולדים בטרם עת (פגים). מדובר בכ-14,000 תינוקות מידי שנה*. "פג", על פי הגדרת משרד הבריאות, הינו כל תינוק שנולד טרם השבוע ה-37 להריון. הפגים נמצאים בסיכון לתחלואה קשה וסיבוכים רפואיים. חלקם לא מחזיקים מעמד ונפטרים עוד בבית החולים. האחרים לא מקבלים את הטיפול המגיע להם, תוך גרימת סבל רב להם ולמשפחותיהם. אוכלוסיית תינוקות פגים אלו נמצאים בסיכון גבוה לתחלואה קשה ואף למוות, אפילו בשבועות לידה מאוחרים.

Unlike children born on time. A premature baby is not just a "baby who needs to grow" but a baby whose body systems are not mature. While all premature babies are at developmental risk, a premature baby who develops infections is four times more likely to develop cerebral palsy and disabilities. Breast milk is an essential product for premature babies in Israel, unlike other western countries - there is no breast milk bank!
Unfortunately, about 50% of the deaths of babies in Israel are the product of miscarriages. The mortality rate of premature infants weighing 500-1000 grams in Israel is among the highest among developed countries and is about 40%, this is compared to 30% percent in the USA and only 20% percent in Australia and Germany.

גם אם הפגים "שורדים" את התחלואה והסיבוכים הרפואיים, הם נדרשים להמשך טיפול ומעקב רפואי מיוחד. לצערנו הפגים בארץ אינם זוכים למעקב וטיפול מיטבי עם שחרורם מהפגייה לקהילה. נזקי המעקב הלקוי יכולים להתגלות גם שנים רבות לאחר הלידה ולעיתים הם אף בלתי הפיכים. הורים לפגים נאלצים להתמודד עם קשיים כגון חופשת לידה לא מספקת, אובדן ימי-עבודה, מילואים, נאלצים לרכוש ציוד רפואי מיוחד ועוד. בארץ ישנו מחסור מתמשך ברופאים ניאונטולוגים, דבר שמעמיד בסכנה את המשך קיומו של מקצוע זה. מחסור עז מורגש גם בתקני האחיות, דבר המשפיע קשות על שיעורי ההידבקות מזיהומים של הפגים בפגיה ואף מגביר את שיעור התמותה.

Parents of premature babies are exposed to anxiety and stress arising from uncertainty about their child's future. Most premature babies lack the infrastructure to allow parents to be part of the team caring for and supporting their child.
מדינת ישראל חייבת לספק את צרכיהם המיוחדים של הפגים ומשפחותיהם. על בסיס זה קם הפורום למען פגים בישראל.

בארץ ישנו מחסור מתמשך ברופאים ניאונטולוגים, דבר שמעמיד בסכנה את המשך קיומו של מקצוע זה. מחסור עז מורגש גם בתקני האחיות, דבר המשפיע קשות על שיעורי ההידבקות מזיהומים של הפגים בפגיה ואף מגביר את שיעור התמותה. הורים לפגים נחשפים לחרדה ולמתח הנובעים מאי-ודאות באשר לעתיד של ילדם. במרבית הפגיות חסרה התשתית כדי לאפשר להורים להיות חלק מהצוות המטפל והתומך בילדם.
The State of Israel must provide for the special needs of premature infants and their families.

The Forum for Premature Children in Israel was founded on this basis.

* The number of births in Israel is constantly increasing. According to the CBS data, in 2013 there were 171,444 births and in 2014 there were 176,062 births

The forum for premature infants in Israel

הפורום למען פגים בישראל הוקם ב 1- לספטמבר 2011 במטרה לאחד כוחות ולשתף פעולה למען היילודים בישראל. זהו גוף ייצוגי, ללא מטרות רווח, שייעודו המרכזי הינו העלאת מודעות ושימת כל הנושאים הרלוונטיים לבריאותם ואיכות חייהם של הפגים ומשפחותיהם בישראל – על סדר היום הציבורי. הפורום פועל על בסיס אג'נדה מרכזית ונוקט צעדים למימושה. מטרותיו העיקריות הינן: ( 1) העלאת מודעות ו ( 2) שיפור בריאותם ורווחתם של הפגים ובני משפחותיהם.

Its main actions:

• Raising awareness.
• The marking of the International Day of Prematurity in Israel, every year.
• Collecting annual data and publishing the annual report on the condition of premature infants.

The members of the forum:


MK Orly Levy-Abacsis, chairman of the forum and coordinator of the issue of premature babies in the Knesset
LHB association - The Association for Premature Infants in Israel
The Association for Neonatology and Pediatrics in Israel
Senior doctors and directors of newborn and premature wards throughout the country
The forum's activity is supported through grants and sponsorships from organizations and companies. However, it is clarified that the forum for premature babies in Israel is
The sole responsible for initiating the activities, the publications and the communication surrounding them, including the contents and materials related to these activities.
agenda
The main topics on the agenda of the forum and International Prematurity Day in Israel
Discussions in Knesset committees:
11:00 - Discussion in the Committee for the Advancement of the Status of Women: Establishment of a breast milk bank, follow-up meeting
12:00- Discussion in the Health, Welfare and Labor Committee: Continued implementation of the incentive model for prematurity and implementation of the prematurity circular in the community in the health funds
16:00 - Plenary discussion to mark the due date.
Report on the situation of premature babies in Israel
The report on the condition of premature infants is published by the "Forum for Premature Infants in Israel", and provides a comprehensive (5-yearly) comparative review of the condition of premature infants in Israel. The report is published every year and refers to the various aspects related to the health and quality of life of premature infants and their families, starting with the initial care and the developmental follow-up they receive the newborn, including the social conditions to which premature infants and their families are entitled. It refers, among other things, to the level of morbidity and mortality, the quality of medical care and the social rights received by premature infants and their parents.
2012-11 years 2008-2012 Premature babies status report 01
2013-11 years 2009-2013 Premature infants status report 02
2014-11 years 2010-2014 Premature infants status report 03
Premature status report 2011-2015 Premature infants status report 04
Premature status report 2016 Premature infants status report 05
Premature status report 2017Premature infants status report 05
International Prematurity Day
Celebrated around the world during the month of November, (World Prematurity Awareness Day) ""The international awareness day for premature babies every year. This day is marked with the aim of raising the level of awareness among the general public about the special needs of babies born before their time (premature babies), putting on the government's agenda the issues that require state care, as well as collecting donations and coordinating other activities for the purpose of improving the health and quality of life of premature babies and their families.
organization of the roof,EFCNIAssociations, doctors' organizations and other bodies around the world are working to promote these goals, which were defined by the European for the promotion of abortion.
Israel also marks the day of premature birth, since 2009. The Knesset of Israel dedicates a special plenary discussion for this day and relevant issues are brought up for discussion in the various Knesset committees. The due date is also a platform for supporting legislation and monitoring the issues surrounding the issue. She leads the activities of Yom Peg in the Knesset of Israel MK Orly Levy-Abacsis in collaboration with LHB association andThe Israeli Association for Neonatology, which together constitute the "Forum for Premature Infants in Israel", which is also responsible for other activities within the framework of this day, which are also carried out in the media arena, in hospitals and through other activities and events.
This day is an important global opportunity to discuss the many difficulties and risks associated with premature babies, as well as to promote the needs of the families of premature babies and the medical staff who care for them.
Activity support - sponsorships
International Prematurity Day in Israel is produced every year through the kind assistance of commercial bodies and companies. Among them supporting activities: Similac/,Abbott Laboratories "Attorney's office Eitan Liraz & Co., AbbVie Israel, Materna, Teva - Nutrilon, Medela, Einat Hollander - songwriter and composer, Dan Stermer - website design and digital media, Fahan Kenna CPA office, Ko Tech Solutions Ltd., High Standard Ltd. - Baby Jogger Israel, Roy Silvera Productions and more.
We call on other bodies and companies to contribute to this important activity.
Sponsorship Request Letter [link]

for donations and assistance - please contact the Lehab Association by phone: 03-9533935 or by email info@pagim.net

Important information for parents

our projects

בוט לה"ב
en_US
Skip to content