תשלום דמי חבר שנתיים

דמי חבר מאפשרים לנו להמשיך ולפעול למען הפגים בישראל ולדאוג להמשך קיומה של העמותה

 

נקה