תשלום דמי חבר

הצטרפו אלינו! תשלום דמי חבר לשנה אחת – תשלום "דמי חבר" מהווה בסיס ליצירת מחויבות הדדית בין החבר לבין הארגון אליו הוא משתייך.
בעמותה שלנו נועדו "דמי החבר" משמשים בנוסף ליצירת זיקה הדדית בין החבר לעמותה, גם להכנסה כספית המאפשרת לעמותה להמשיך ולפעול.

נקה

עזרנו לכם?
נשמח שתעזרו לנו להמשיך עם זה הלאה!