חיפוש
חיפוש

דו"ח מצב הפגים לשנת 2019

לרגל ציון יום המודעות הבינלאומי לפגים מציין "הפורום למען הפגים" את דו"ח מצב הפגים לשנת 2019:

ח"כ אורלי לוי-אבקסיס, יו"ר גשר ויו"ר משותף של הפורום למען הפגים בישראל: "הימים האחרונים הרעידו את האדמה תחת רגליהם של תושבי ישראל, על אחת כמה וכמה תחת הורים המגנים על תינוקם במציאות הקשה אליה נולד, כאשר נאבק הוא על חייו כתינוק שנולד פג. המאבק הוא כפול ומכופל, ואותו אני מלווה שנים רבות לצידם של הורים בשיתוף פעולה עם עמותת לה"ב וארגון הניאוטולוגיה. בדרכנו, זכינו להצלחות רבות ביניהן סיוע בהארכת חופשת הלידה בתשלום של ההורים עקב אשפוז הילוד, מודל הכוכבים המתמרץ פגיות ובתי חולים המשקיעים בהם, אשר את פירות הצלחת המודל ניתן לקטוף כבר היום, אך באותה נשימה, עוד עבודה קשה לפנינו, כדי להבטיח את עתידו של דור הנולד טרם זמנו ונאבק על חייו. כולנו חיים את מציאות המאבק, תזכורות לכך אנחנו מקבלים באופן כמעט שיטתי. כפי שאנו רוצים להגשים את זכות החיים הבסיסית שזו הזכות לחיים בביטחון, כך אנו חבים לעגן בחוק מיגון לתינוקות המאושפזים בפגיות, במיוחד באזורים בעוטף עזה וביישובי הצפון , על מנת שיוכלו להתפתח ולהתחזק בהגנתנו על פי חובתנו האתית והמוסרית.".

ד"ר שמואל צנגן, יו"ר האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה וחבר בהנהלת הפורום:

"פורום הפגים קורא למדינת ישראל להמשיך ולתמוך בפגיות באמצעות הקצאה תקציבית ייעודית (מודל התמריצים), לצורך המשך שיפור השירות והטיפול בפגיות ולהקטנת הפערים בתחלואה ותמותה של פגים בישראל בהשוואה למדינות המערב. בנוסף, יש צורך דחוף שהמדינה תקצה חצי מיליארד ₪ למיגון הפגיות ותפעיל את בנק חלב האם, אשר ימנע עשרות מקרי תחלואה ותמותה של פגים מדי שנה".

רומי שחורי, מנכ"לית עמותת לה"ב (למען הפגים בישראל):

"יש להמשיך ולדאוג לפגים בישראל ולקדם את איכות חייהם. העמותה לא תשב בחיבוק ידיים. המצב עם בנק חלב אם הוא אבסורדי. יש כבר תקציב מיועד להקמת הבנק בניהול מד"א, ויש כבר חלב אם שמחכה בבנק שיכול להציל פגים, אבל משרד הבריאות עדיין לא פרסם נוהל רשמי לשימוש בחלב אם והכול מתעכב. העמותה תמשיך לפעול למען קידום בנק חלב אם, אשר יאפשר פיקוח ובקרה קפדניים על תרומות החלב, החיוניים להתפתחות הפגים".

הממצאים הבולטים העולים השנה מן הדו"ח:

הפגים בפגיות אינם מוגנים

עד כה טרם נבנו בישראל פגיות חדשות על פי הסטנדרטים הנדרשים בעולם המערבי ורק 9 מתוך 26 הפגיות בישראל הינן ממוגנות. למרות התראות הפורום וסכנת ירי הטילים המתמשכת, עדיין לא גובשה תכנית לאומית רב שנתית במשרד הבריאות ולא הוקצו תקציבים למיגון ובינוי הפגיות. התקציב ל למיגון ובינוי פגייה נאמד בכ-30 מיליון שקל לפגייה, מכאן, שמיגון 15 הפגיות מחייב הקצאה של כחצי מיליארד ש"ח וקביעת תכנית למיגונן תוך 5 שנים לכל היותר.

תמותת פגים

שיעור התמותה של פגים במשקל לידה נמוך מאד הוא 14.1%. שיעור התמותה של הפגים בישראל בשבועות מוקדמים ובמשקלים נמוכים מאוד גבוה מהשיעור במדינות המערב (למשל, פי 30%-50% מקנדה ופי 3-5 מאשר ביפן).יש לפעול להוריד את שיעור התמותה ולצמצם את הפער בתמותת פגים בהשוואה למדינות המערב באמצעות שיפור התשתיות של כח האדם (רופאים ואחיות), התשתיות (בינוי ומיגון הפגיות )  והציוד ובהמשך הכשרת הצוותים לעבוד בסטנדרטים של בטיחות (מניעת זיהומים ומניעת דימומים מוחיים).  הפורום מודה למשרד הבריאות על הקצאת משאבים לתמרוץ הפגיות במסגרת מבחני תמיכה וקורא למשרד הבריאות להמשיך בהקצאת המשאבים גם בשנים הבאות.

מחסור קריטי של רופאים במערך הפגיות ובמחלקות הילודים

עקב העדר תקינת רופאי ילדים לטיפול בתינוקות הבריאים, נאלצים הרופאים בפגיות לבדוק, לטפל ולשחרר גם את  היילודים הבריאים. כ- 180,000 תינוקות בשנה. משימה זו, באה על חשבון זמינותם  של הניאונטולוגים לילודים המאושפזים בפגיות. יש לתקנן ולאייש לאלתר רופאי ילדים לטיפול בילודים הבשלים והבריאים.

בנק חלב אם

נק חלב-האם הארצי שהוקם, בשעה טובה, על בסיס התשתיות של מד"א בירושלים, נאספו עשרות ליטרים של תרומות חלב-אם  אך לא ניתן להשתמש  בהם כיון שעדיין לא  אושר החוזה להפעלת בנק חלב האם בין משרד הבריאות למד"א. בחלב זה היה ניתן למנוע עשרות מקרים של תחלואה ותמותה ממחלת המעי הנמקי בפגים.

ירידה בשיעור זיהומים נרכשים בפגיות

הודות לתוכנית הלאומית "לגעת באפס" שיזם האיגוד הנאונטולוגי בשיתוף הושגה ירידה של למעלה מ- 50% בשיעור הזיהומים במהלך שלוש השנים האחרונות. למרות ירידה מבורכת זו, שיעור הזיהומים הנרכשים, בדגש על זיהומים מעירוי מרכזי, עדין גבוהים פי 2-3 מהמקובל בעולם המערבי. כך למשל שיעור הזיהומים מעירוי מרכזי / צנתר בעולם המערבי עומד על 0.5-1 מקרים ל-1,000 ימי אשפוז, פי 3 פחות מאשר בארץ. יש להמשיך במיזם שיפור האיכות ולהקצות את המשאבים הנדרשים להדרכת הצוותים בטיפול בטיחותי ובהצטיידות מתאימה.

מקצוע במצוקה

מקצוע הניאונטלוגיה עדיין סובל ממחסור חמור ברופאים,  חסרים כ-60 רופאים. הסיבות לכך הן העדר פרקטיקה במקצוע בקהילה ושחיקה ועומס כוננויות ותורנוית. לכן, יש להמשיך ולהכיר במקצוע זה כמקצוע במצוקה ולתמרץ כלכלית רופאים להתמחות ולעסוק ברפואת הפגים.

מעקב וטיפול בפג בקהילה

תקנת משרד הבריאות לקופות החולים בנושא המעקב הטיפול בפגים בקופות החולים בקהילה (מנובמבר 2013) עדיין לא מיושמות כפי שנדרש, חסרים בקהילה אנשי מקצוע בתחומי הפיזיוטרפיה ההתפתחותית, ריפו בעיסוק ותזונה, ו התורים עדיין ארוכים וחלק מהמעקבים הנדרשים אינם מיושמים בפועל. האיחור במתן טיפול לפגים עלול לגרום לפיגור התפתחותי בלתי הפיך ולעלויות משמעותיות, שהיה ניתן לחסוך בהן, לו היה ניתן הטיפול המיטבי במועד. הפורום למען הפגים בישראל קורא לקופות החולים לממש את אחריותם לאיכות חייהם של הפגים שהשתחררו לקהילה ולמשרד הבריאות לפקח על הביצוע.

מידע חשוב להורים

הפרוייקטים שלנו

בוט לה"ב
he_IL
דילוג לתוכן